ZARINA Diervilla

 Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski,

 
 

 

HD-A, EB-0, CLAD - genetycznie wolna
PRA RCD1, PRA RCD4 - wolna

Rysia jest współwłasnością naszą i hodowli Diervilla (Katarzyna Czapla, Bogusław Chałupa)